olympics 2016

Chỉ giành 1HCĐ, Thạch Kim Tuấn có nguy cơ lỡ Olympics 2016【olympics 2016】:Trước khi bước vào giải đấ