Khẩu hiệu, logo và linh vật chính thức của SEA Games 31

Khẩu hiệu, logo và linh vật chính thức của SEA Games 31

Tổng cục Thể dục thể thao đã chính thức thông qua khẩu hiệu (slogan) của Đại hội Thể thao Đông Nam Á