Em của Maradona qua đời

Em của Maradona qua đời

Hugo là em út trong gia đình sau Diego Maradona và Raul.Cách đây hơn một năm, tháng 11/2020, Maradon