Chelsea vs Man City: Mọi ngả đường đều hướng về ‘Hang rồng’

Chelsea vs Man City: Mọi ngả đường đều hướng về ‘Hang rồng’

Đêm nay, mọi ngả đường cũng như ánh mắt của giới túc cầu giáo đều hướng về sân Dragao (Porto), nơi d