Truyền thông Anh: Thái độ của Manchester United đối với Cristiano Ronaldo là không thể chịu đựng được.

Truyền thông Anh: Thái độ của Manchester United đối với thái độ của Ronaldo là không thể chịu đựng được khi xem xét việc hủy bỏ với anh ấy trước [Daftar Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 8: Trong hai cuộc thi chính thức đầu tiên trong mùa giải mới, Manchester United không chỉ chịu đựngMất chuỗi, nhưng cũng có hiệu suất tổng thể cực kỳ hiệu suất.