Hà Nội FC thuê sân Bắc Giang 20 năm, thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ

Hà Nội FC thuê sân Bắc Giang 20 năm, thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ

Theo đó, Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội – T&T được thuê một số hạng mục gồm Khu SVĐ tỉnh Bắc Giang;