Cựu tiền đạo V.League tự xác nhận dương tính với Covid-19 trên trang cá nhân

Cựu tiền đạo V.League tự xác nhận dương tính với Covid-19 trên trang cá nhân

Trên trang Instagram cá nhân, Wander Luiz đăng một video chia sẻ tình trạng hiện tại kèm dòng trạng